ناحیه مورد استفاده

در حال حاضر، کیتوتک بیش از 60 محصول را به طور خاص برای ترمیم زخم و بندآوردن خونریزی، محلول های ضد عفونی کننده، محصولات بهداشتی، جعبه کمک های اولیه و چسب پانسمان ها را تولید می کند