راه حل کیتوتک

شرکت کیتوتک به عنوان یک مرکز تحقیقاتی با هدف اصلی بررسی خواص بیوپلیمرهای دریایی تأسیس شد که نتایج مطالعات، پتانسیل گسترده آن ها را برای کاربرد در محصولات پزشکی روشن می کند.
سایت تولید در سال 2004 تاسیس و راه اندازی شد که بر تولید محصولات پیشرفته مراقبت از زخم و بندآورنده های نوین تمرکز دارد. در حال حاضر، کیتوتک بیش از 60 محصول را به طور خاص برای ترمیم زخم و بندآوردن خونریزی، محلول های ضد عفونی کننده، محصولات بهداشتی، جعبه کمک های اولیه و چسب پانسمان ها را تولید می کند. یکی از مهم ترین نوآوری های کیتوتک را می توان در استفاده از بیوپلیمر های طبیعی خلاصه کرد که در تولید طیف گسترده ای از محصولات مراقبت از زخم های حاد و مزمن بسیار موثر بودند.