کیتواسپانج

بند آوردن خونریزی یکی از دغدغه های هر جراح است. کیتوسپانج، یک اسفنج ژلاتینی قابل جذب است که خونریزی را به طور موثر و با سرعت متوقف می نماید. این محصول برای کنترل خونریزی در انواع جراحی ها مناسب است. کیتوسپانج زیست سازگار است و موجب تحریک سیستم ایمنی و یا ایجاد واکنش های آلرژیک نمی شود. این محصول در کمتر از 2 دقیقه خونریزی را بند می آورد.

ماده موثره:

ژلاتین گاوی

موارد استفاده:

کیتوسپانج جهت بندآوردن خونریزی در موارد زیر به کار می رود:

جراحی گوش، حلق، بینی و تیروئید،

جراحی شکم و طحال،

جراحی بافت های پارانشیمی و بیوپسی کبد،

جراحی ارتوپدی،

جراحی آنورکتال (مقعد) و اورولوژی،

جراحی زنان،

جراحی زیبایی،

بندآوردن خونریزی های توموری،

بندآوردن خونریزی های آئورت،

بندآوردن خونریزی فیستول هنگام دیالیز،

بندآوردن خونریزی در محل هایی که دسترسی به آن مشکل است.

هشدار:

پس از بند آمدن خونریزی، کیتوسپانج باید از بدن خارج شود.

روش مصرف:

مقدار کافی کیتوسپانج را بر روی محل خونریزی قرار دهید و فشار ملایمی بر روی آن وارد کنید.

هرگاه خونریزی بندآمد، کیتوسپانج را با دقت از محل خارج نمایید.

محصولات مرتبط

How To Use

Documentation

Studies

Sorbact® Gel Dressing - IFU

Comparison of a novel non-medicated bacteria-binding dressing to silver dressings in the manag...

Corsi A. 2015

SAWC Fall. September 12-14, Baltimore, USA

Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: A clinical audit

Stephen-Haynes J et al. 2010

Wounds UK. 6(1):130-136.

Hydrogel-impregnated dressings for graft fixation: A case series

Choi JS et al. 2015

Wounds UK. 6(1):130-136.