کیتوسل فوق نازک

کیتوسل فوق نازک یک پد بندآورنده خونریزی زیست سازگار و استریل می باشد که هموستاز را در خونریزی های شریانی و وریدی تسریع می کند.

ماده موثره:

سلولز اکسید شده بازیافتی

 

موارد استفاده:

کیتوسل فوق نازک جهت بندآوردن خونریزی در موارد زیر به کار می رود:

جراحی عمومی

جراحی قلب و عروق

جراحی مغز و اعصاب

جراحی فک و صورت

گوش و حلق و بینی (ENT)

اورولوژی

هشدار:

بعد از بند آمدن خونریزی، کیتوسل فوق نازک باید از بدن خارج گردد.

روش مصرف:

بسته را بازکرده و کیتوسل فوق نازک را با یک پنس استریل خشک خارج نمایید.

پد کیتوسل فوق نازک را با یک قیچی استریل به اندازه مورد نیاز برش بزنید.

کیتوسل فوق نازک را بر روی محل مورد نظر قرار دهید و با یک سواب به آرامی فشار دهید. بلافاصله پس از تماس با سطح مرطوب زخم، کیتوسل فوق نازک به زخم می چسبد.

محصولات مرتبط

How To Use

Documentation

Studies

Sorbact® Gel Dressing - IFU

Comparison of a novel non-medicated bacteria-binding dressing to silver dressings in the manag...

Corsi A. 2015

SAWC Fall. September 12-14, Baltimore, USA

Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: A clinical audit

Stephen-Haynes J et al. 2010

Wounds UK. 6(1):130-136.

Hydrogel-impregnated dressings for graft fixation: A case series

Choi JS et al. 2015

Wounds UK. 6(1):130-136.