جعبه کمک های اولیه پیشرفته

جعبه کمک های اولیه پیشرفته جهت مدیریت اولیه زخم ها در حوادث غیر مترقبه مجهز شده است. محصولات موجود در این جعبه امکان انجام اقدامات اولیه پیش از معاینه توسط افراد متخصص و انتقال به مراکز درمانی را فراهم می کند.

اقلام موجود در جعبه کمک های اولیه پیشرفته:

محصولات ضد عفونی کننده :

سیلوسپت زخم

محصولات بندآورنده خونریزی :

هموگاز

محصولات ترمیم زخم و باندها :

ژل کیتوهیل

باند سوختگی

چسب ها و بانداژها :

چسب زخم

باند کشی

گاز استریل

پنبه توپکی

باند زخم بندی

چسب نواری

ابزار ها :

دستکش

تیغ بیستوری

 

 

موارد استفاده:

جعبــه کمــک هــاى اولیــه پیشــرفته کیتوتــک، جهت استفاده در زمـان وقـوع حـوادث در خانـه، محـل کار، محیــط هــاى آموزشــى، کارخانــه هــا و سازمان ها مناسـب می باشد.

محصولات مرتبط

How To Use

Documentation

Studies

Sorbact® Gel Dressing - IFU

Comparison of a novel non-medicated bacteria-binding dressing to silver dressings in the manag...

Corsi A. 2015

SAWC Fall. September 12-14, Baltimore, USA

Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: A clinical audit

Stephen-Haynes J et al. 2010

Wounds UK. 6(1):130-136.

Hydrogel-impregnated dressings for graft fixation: A case series

Choi JS et al. 2015

Wounds UK. 6(1):130-136.