کیتوهم

کیتوهم پودر بندآورنده خونریزی زیست سازگار و آماده مصرف می باشد. این محصول برای کلیه خونریزی ها به ویژه خونریزی های شریانی مناسب می باشد و هموستاز را برای افراد دارای مشکلات انعقادی تسریع می کند.

ماده موثره:
سلولز طبیعی
موارد استفاده:
کیتوهم جهت بندآوردن خونریزی در موارد زیر به کار می رود:
• جراحی های قلب و عروق،
• ارتوپدی،
• گوش و حلق و بینی،
• آنژیوگرافی و دیالیز،
• جراحی های گرافت بویژه در سوختگی ها،
• موارد اورژانس و تروما.
هشدار:
مقادیر اضافی پودر باید قبل از اتمام جراحی از محل برداشته شود تا احتمال واکنش التهابی بدن ناشـی از جسـم خـارجی کاهش یابد.

روش مصرف:
پودر کیتوهم و اپلیکاتور را از بسته خارج کنید.
محل خونریزی را با گاز استریل تمیز نمایید.
نازل مینی همووگ را در دهانه اپلیکاتور قرار دهید.
در حالی که دسته اپلیکاتور را گرفته اید، بدنه مینی همووگ را با کمک انگشت شست فشار دهید و پودر کیتوهم را به میزان لازم پمپ کنید.
با استفاده از کمپرس خشک، بر محل خونریزی 3-2 دقیقه فشار وارد آورید.

محصولات مرتبط

How To Use

Documentation

Studies

Sorbact® Gel Dressing - IFU

Comparison of a novel non-medicated bacteria-binding dressing to silver dressings in the manag...

Corsi A. 2015

SAWC Fall. September 12-14, Baltimore, USA

Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: A clinical audit

Stephen-Haynes J et al. 2010

Wounds UK. 6(1):130-136.

Hydrogel-impregnated dressings for graft fixation: A case series

Choi JS et al. 2015

Wounds UK. 6(1):130-136.