هموگاز

هموگاز یک گاز استریل، نرم و انعطاف پذیر با قابلیت بند آوردن خونریزی های وریدی و مویرگی می باشد.

ماده موثره:
سلولز اکسید شده
موارد استفاده:
هموگاز جهت بند آوردن انواع خونریزی های موضعی، وریدی و مویرگی به کار می رود.
هشدار:
هموگاز تنها برای مصارف خارجی می باشد.

روش مصرف:
. محل مورد نظر را با سیلوسپت و گاز استریل تمیز کنید.
. هموگاز را در محل خونریزی قرار دهید.
. کمی فشار وارد آورید تا خونریزی بند بیاید.
با بانداژ مناسب، به خوبی آن را پانسمان کنید.

محصولات مرتبط

How To Use

Documentation

Studies

Sorbact® Gel Dressing - IFU

Comparison of a novel non-medicated bacteria-binding dressing to silver dressings in the manag...

Corsi A. 2015

SAWC Fall. September 12-14, Baltimore, USA

Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: A clinical audit

Stephen-Haynes J et al. 2010

Wounds UK. 6(1):130-136.

Hydrogel-impregnated dressings for graft fixation: A case series

Choi JS et al. 2015

Wounds UK. 6(1):130-136.