هموفوم

هموفوم یک فوم نرم بند آورنده خونریزی است که از بیوپلیمرهای طبیعی تهیه شده است. این پانسمان دارای کاربرد ساده و غیر حساسیت زا می باشد و برای بیماران همودیالیزی طراحی گردیده است.

ماده موثره:

سلولز اکسید شده بازیافتی

موارد استفاده:

هموفوم جهت بند آوردن خونریزی در بیماران همودیالیزی به کار می رود.

هشدار:

هموفوم تنها برای مصارف خارجی می باشد.

روش مصرف:

قبل از خارج کردن سوزن فیستولا، محل مورد نظر را با سیلوسپت ضدعفونی نمایید.

هموفوم را روی محل خونریزی قرار دهید.

به مدت 5-3 دقیقه به آرامی فشار دهید.

پس از بند آمدن خونریزی، هموفوم را با کیتوترانس ثابت نمایید.

محصولات مرتبط

How To Use

Documentation

Studies

Sorbact® Gel Dressing - IFU

Comparison of a novel non-medicated bacteria-binding dressing to silver dressings in the manag...

Corsi A. 2015

SAWC Fall. September 12-14, Baltimore, USA

Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: A clinical audit

Stephen-Haynes J et al. 2010

Wounds UK. 6(1):130-136.

Hydrogel-impregnated dressings for graft fixation: A case series

Choi JS et al. 2015

Wounds UK. 6(1):130-136.