اپی سل

اپی سل، تامپون بندآورنده خونریزی بینی با خواص تقویت شده می باشد. نخ ایمنی گنجانده شده در این محصول، به بیرون آوردن آن بدون آسیب به محل خونریزی کمک می کند و استفاده از آن را ساده و ایمن می سازد.

ماده موثره:
سلولز اکسید شده بازیافتی
موارد استفاده:
اپی سل جهت بندآوردن خونریزی¬های بینی به کار می رود.
هشدار:
پس از بندآمدن خونریزی، اپی سل باید از بدن خارج شود.

روش مصرف:

  1.  اپی سل را داخل حفره بینی قرار دهید و کمی به سمت بالا فشار دهید. اطمینان حاصل کنید که نخ ایمنی آن قابل مشاهده باشد.
    . تیغه بینی را از خارج به مدت 2-1 دقیقه فشار دهید.
    . هرگاه خونریزی بند آمد، اپی سل را با کمک نخ ایمنی به آرامی خارج سازید. در صورت ادامه خونریزی، این عمل را تکرار نمایید.

محصولات مرتبط

How To Use

Documentation

Studies

Sorbact® Gel Dressing - IFU

Comparison of a novel non-medicated bacteria-binding dressing to silver dressings in the manag...

Corsi A. 2015

SAWC Fall. September 12-14, Baltimore, USA

Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: A clinical audit

Stephen-Haynes J et al. 2010

Wounds UK. 6(1):130-136.

Hydrogel-impregnated dressings for graft fixation: A case series

Choi JS et al. 2015

Wounds UK. 6(1):130-136.