جستجو کردن

بازرگانی

محصولات بازرگانی

شرکت ارمغان سلامت کیش نماینده رسمی کمپانی Infomed SA از کشور سوئیس ، کمپانی MEDITES PHARMA, spol.s r.o از کشور جمهوری چک ، کمپانی Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH از کشور آلمان ، کمپانی Cytosorbents, Inc از کشور ایالات متحده آمریکا می باشد و در زمینه های تجهیزات پزشکی – ارولوژی و نفرولوژی ، تنفسی و بیهوشی ، گوارش فعالیت می کند. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به unit crrt ، دستگاه تصفیه خون ، ست لوله رابط crrt ، محلول دیالیز crrt ، لوله تراکئوستومی بدون کاف اشاره کرد. کلاس خطر این محصولات d و b می باشد.

شرکت ارمغان سلامت کیش نماینده رسمی کمپانی Infomed SA از کشور سوئیس ، کمپانی MEDITES PHARMA, spol.s r.o از کشور جمهوری چک ، کمپانی Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH از کشور آلمان ، کمپانی Cytosorbents, Inc از کشور ایالات متحده آمریکا می باشد و در زمینه های تجهیزات پزشکی – ارولوژی و نفرولوژی ، تنفسی و بیهوشی ، گوارش فعالیت می کند. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به unit crrt ، دستگاه تصفیه خون ، ست لوله رابط crrt ، محلول دیالیز crrt ، لوله تراکئوستومی بدون کاف اشاره کرد. کلاس خطر این محصولات d و b می باشد.

شرکت ارمغان سلامت کیش نماینده رسمی کمپانی Infomed SA از کشور سوئیس ، کمپانی MEDITES PHARMA, spol.s r.o از کشور جمهوری چک ، کمپانی Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH از کشور آلمان ، کمپانی Cytosorbents, Inc از کشور ایالات متحده آمریکا می باشد و در زمینه های تجهیزات پزشکی – ارولوژی و نفرولوژی ، تنفسی و بیهوشی ، گوارش فعالیت می کند. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به unit crrt ، دستگاه تصفیه خون ، ست لوله رابط crrt ، محلول دیالیز crrt ، لوله تراکئوستومی بدون کاف اشاره کرد. کلاس خطر این محصولات d و b می باشد.

دستگاه 440HF شرکت Infomed سوئیس نوعی دستگاه تصفیه خون برون پیکری می باشد که قابلیت انجام پروسه درمانی CRRT و پالسما تراپی را همزمان در یک پکیج ارائه می دهد.
طیف گسترده جریان خون در این دستگاه امکان درمان از کودکان بالای 5 کیلوگرم تا بزرگساالان را فراهم می آورد. موارد استفاده این دستگاه در درمان اختلالات حیاتی عمده از جمله احتباس مایعات، نارسایی حاد کلیه AKI، Rabdomyolysis، اسیدوز لاکتیکی، نارسایی احتقانی قلبی CHF، اختلالات خود ایمنی، پیوند اعضا، افزایش کلسترول و نارسایی ارگان ها در Sepsis می باشد.

شرکت ارمغان سلامت کیش نماینده رسمی کمپانی Infomed SA از کشور سوئیس ، کمپانی MEDITES PHARMA, spol.s r.o از کشور جمهوری چک ، کمپانی Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH از کشور آلمان ، کمپانی Cytosorbents, Inc از کشور ایالات متحده آمریکا می باشد و در زمینه های تجهیزات پزشکی – ارولوژی و نفرولوژی ، تنفسی و بیهوشی ، گوارش فعالیت می کند. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به unit crrt ، دستگاه تصفیه خون ، ست لوله رابط crrt ، محلول دیالیز crrt ، لوله تراکئوستومی بدون کاف اشاره کرد. کلاس خطر این محصولات d و b می باشد.

شرکت ارمغان سلامت کیش نماینده رسمی کمپانی Infomed SA از کشور سوئیس ، کمپانی MEDITES PHARMA, spol.s r.o از کشور جمهوری چک ، کمپانی Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH از کشور آلمان ، کمپانی Cytosorbents, Inc از کشور ایالات متحده آمریکا می باشد و در زمینه های تجهیزات پزشکی – ارولوژی و نفرولوژی ، تنفسی و بیهوشی ، گوارش فعالیت می کند. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به unit crrt ، دستگاه تصفیه خون ، ست لوله رابط crrt ، محلول دیالیز crrt ، لوله تراکئوستومی بدون کاف اشاره کرد. کلاس خطر این محصولات d و b می باشد.

سایتوزورب CytoSorb یک ادزوربر است که در بیماران مبتلا به سپسیس استفاده می گردد، که به همراه دستگاه دیالیز و یا CRRT (دیالیز مداوم) مورد استفاده قرار می گیرد و از طریق کتترهای خونی به بیمار متصل می گردد. خون از بیمار به کاتریج سایتوزورب منتقل می شود و دوباره به بدن بیمار باز می گردد.

شرکت ارمغان سلامت کیش نماینده رسمی کمپانی Infomed SA از کشور سوئیس ، کمپانی MEDITES PHARMA, spol.s r.o از کشور جمهوری چک ، کمپانی Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH از کشور آلمان ، کمپانی Cytosorbents, Inc از کشور ایالات متحده آمریکا می باشد و در زمینه های تجهیزات پزشکی – ارولوژی و نفرولوژی ، تنفسی و بیهوشی ، گوارش فعالیت می کند. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به unit crrt ، دستگاه تصفیه خون ، ست لوله رابط crrt ، محلول دیالیز crrt ، لوله تراکئوستومی بدون کاف اشاره کرد. کلاس خطر این محصولات d و b می باشد.